‘’waar je passie ligt, daar ligt je weg’’

- Natasja Hallema (1971)

Professioneel coach, begeleider/coach van Intervisiegroepen en gespecialiseerd in diversiteitsvraagstukken. Ze is afgestudeerd aan de RUG als juriste en werkte onder meer als advocate, juriste bij een OR, Manager Human Resources en Talentmanager/coach bij een internationale organisatie.

Omdat haar passie in het coachen van mensen ligt, heeft ze naast haar werk de opleiding tot professioneel coach gevolgd aan de Coaching Academy International te Naarden. Enkele eigenschappen die haar kenmerken: invoelend, bevlogen, doortastend, toegankelijk en doelgericht.

‘’waar je passie ligt, daar ligt je weg’’

- Natasja Hallema (1971)

Professioneel coach, begeleider/coach van Intervisiegroepen en gespecialiseerd in diversiteitsvraagstukken. Ze is afgestudeerd aan de RUG als juriste en werkte onder meer als advocate, juriste bij een OR, Manager Human Resources en Talentmanager/coach bij een internationale organisatie.

Omdat haar passie in het coachen van mensen ligt, heeft ze naast haar werk de opleiding tot professioneel coach gevolgd aan de Coaching Academy International te Naarden. Enkele eigenschappen die haar kenmerken: invoelend, bevlogen, doortastend, toegankelijk en doelgericht.


Ieder mens is uniek
en ieder mens heeft potentieel

In een sfeer van openheid en bevlogenheid zoekt Natasja de verbinding met de ander door het stellen van vragen die maken dat jij komt bij waar het voor jou in essentie over mag gaan. Dit doet zij met een vasthoudendheid die maakt dat je tot verrassende inzichten komt. Vanuit een basis van vertrouwen en respect en met de nodige dosis humor en energie, maak jij samen met haar jouw ontdekkingsreis naar jezelf en je diepste verlangens. Met deze humor, maar tevens met de nodige stevigheid nodigt zij je uit om samen te kijken waar jij naar toe wilt en hoe jij dit kunt realiseren.

neem contact op voor meer info

Diversiteit is overal

Organisaties zijn zich de afgelopen jaren steeds bewuster geworden van het zakelijk belang van diversiteit, de business case voor diversiteit. Toch ontbreekt het in veel organisaties nog aan daadkracht. Te vaak blijft diversiteitsbeleid een abstract onderdeel van een beleidsplan dat niet in concrete acties wordt omgezet. Veel recente onderzoeken hebben aangetoond dat gemengde teams beter presteren en creatiever zijn. Er bestaat bijvoorbeeld een sterke positieve correlatie tussen het aantal vrouwelijke managers in alle lagen van de organisatie en de financiële resultaten. Dus des te meer diversiteit, des te beter de performance.

Een van de diensten die wij u bieden is de Diversity Experience®.
Wilt u weten wat Hallema Coaching & Advies nog meer voor u kan betekenen.

lees verder...

Diversiteit is overal

Organisaties zijn zich de afgelopen jaren steeds bewuster geworden van het zakelijk belang van diversiteit, de business case voor diversiteit. Toch ontbreekt het in veel organisaties nog aan daadkracht. Te vaak blijft diversiteitsbeleid een abstract onderdeel van een beleidsplan dat niet in concrete acties wordt omgezet. Veel recente onderzoeken hebben aangetoond dat gemengde teams beter presteren en creatiever zijn. Er bestaat bijvoorbeeld een sterke positieve correlatie tussen het aantal vrouwelijke managers in alle lagen van de organisatie en de financiële resultaten. Dus des te meer diversiteit, des te beter de performance.


De winst van diversiteitsmanagement

Rekening houden met diversiteit in organisaties is om meerdere redenen aantrekkelijk. De belangrijkste is dat gericht gebruik maken van de diversiteit aan talenten van uw medewerkers u winst oplevert doordat het zorgt voor:

  • innovatieve producten en diensten
  • meer klanten, hogere klanttevredenheid
  • hogere arbeidsproductiviteit, minder verzuim en minder uitstroom
  • optimaal gebruik van de arbeidsmarkt
  • beter imago

Hallema Coaching & Advies kan samen met u zorgen voor meer diversiteit in uw organisatie door:

  • het uitvoeren van de Diversity Experience ®, een programma waarmee uw organisatie diversiteit echt ervaart. Dit doen wij in samenwerking met Proxx Company
  • Uitwerken diversteitsplan voor uw organisatie: van analyse en strategie tot de uitwerking van een gedetailleerd en praktisch actie- en communicatieplan.
  • het begeleiden van alle betrokkenen binnen het diversiteitsproces

Diversity Experience ®

Een door Hallema Coaching & Advies en Proxx Company ontwikkelde bewustzijnstraining op het gebied van diversiteit. Tijdens deze training ervaren medewerkers de verschillende manieren van werken, leiderschap en communicatie tussen mannen en vrouwen. Het eigen gedrag vormt de basis van deze training. Hallema Coaching & Advies is een voorstander van het laten ervaren van de voordelen van diversiteit in plaats van alleen maar over de (stereotiepe) verschillen tussen bepaalde groepen medewerkers te praten.


Direct contact opnemen...

Intervisie

Leidt tot nieuwe inzichten, kennis en een nieuw netwerk

Heb je wel eens de behoefte om ervaringen met anderen te delen? Of te reflecteren op praktijksituaties? Dat kan nu in een intervisietraject met een groep van 5 tot 7 talentvolle vrouwen, afkomstig uit diverse organisaties.
In een intervisietraject ga je met elkaar aan de slag met concrete vraagstukken en knelpunten uit je eigen (werk)situatie. Door deze vraagstukken en knelpunten aan te pakken en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag, vergroot je je inzicht in jouw eigen functioneren en dat van anderen. Je wordt je daardoor bewuster van je eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

lees verder...

Intervisie inspireert en stimuleert je om jezelf te ontwikkelen. Het helpt je het beste uit jezelf en uit anderen te halen. Iedereen brengt dilemma’s en/of vraagstukken in. Het gesprek gaat verder dan herkenning van elkaars problemen of het aandragen van oplossingen.

Intervisie

Leidt tot nieuwe inzichten, kennis en een nieuw netwerk

Heb je wel eens de behoefte om ervaringen met anderen te delen? Of te reflecteren op praktijksituaties? Dat kan nu in een intervisietraject met een groep van 5 tot 7 talentvolle vrouwen, afkomstig uit diverse organisaties.

In een intervisietraject ga je met elkaar aan de slag met concrete vraagstukken en knelpunten uit je eigen (werk)situatie. Door deze vraagstukken en knelpunten aan te pakken en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag, vergroot je je inzicht in jouw eigen functioneren en dat van anderen. Je wordt je daardoor bewuster van je eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Intervisie inspireert en stimuleert je om jezelf te ontwikkelen. Het helpt je het beste uit jezelf en uit anderen te halen. Iedereen brengt dilemma’s en/of vraagstukken in. Het gesprek gaat verder dan herkenning van elkaars problemen of het aandragen van oplossingen.


Voor wie?

Voor vrouwelijke professionals, managers en specialisten die openstaan voor feedback en reflectie.

Dit intervisietraject bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur, verspreid over een half jaar en wordt deskundig begeleid door een ervaren coach van Hallema Coaching & Advies.


Locatie en investering

De bijeenkomsten vinden afwisselend op de locaties van de deelnemers plaats.
Prijs: € 849, - per persoon, inclusief materiaal en exclusief BTW.

Meld je aan door een mail te sturen naar nhallema@xs4all.nl.
Meer informatie: Natasja Hallema 06 20 139 283 of nhallema@xs4all.nl


Quote: ‘’Het is bijzonder te merken hoe de juiste vragen je confronteren en dan verder helpen. Deze intervisie was voor mij heel leerzaam’’.

Direct contact opnemen...

Je wordt als jongere steeds zelfstandiger
en je gaat steeds meer je eigen weg

Soms is het fijn wanneer iemand met je meekijkt. Iemand die je tot steun kan zijn als dat nodig is. Een coach kan met je meedenken en samen met jou naar mogelijkheden zoeken om te bereiken wat je wil.

Een coach gaat uit van hoe jij je leven leidt en hoe jij de toekomst ziet. Jouw levenswijze en opvattingen worden altijd gerespecteerd door je coach. We kunnen bijvoorbeeld werken aan het ontwikkelen van jezelf. Je kunt dan denken aan het bewust keuzes kunnen maken, het beter functioneren op school, je eigen verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen en lekkerder in je vel komen te zitten.

lees verder...

Je wordt als jongere steeds zelfstandiger
en je gaat steeds meer je eigen weg

Soms is het fijn wanneer iemand met je meekijkt. Iemand die je tot steun kan zijn als dat nodig is. Een coach kan met je meedenken en samen met jou naar mogelijkheden zoeken om te bereiken wat je wil.

Een coach gaat uit van hoe jij je leven leidt en hoe jij de toekomst ziet. Jouw levenswijze en opvattingen worden altijd gerespecteerd door je coach. We kunnen bijvoorbeeld werken aan het ontwikkelen van jezelf. Je kunt dan denken aan het bewust keuzes kunnen maken, het beter functioneren op school, je eigen verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen en lekkerder in je vel komen te zitten.


Voor wie?

Coaching voor jongeren is geschikt voor elke jongere van 14 tot 23 jaar die zich wil ontwikkelen op het gebied van persoonlijke vragen, school, studie, werk en op sociaal gebied. Ouders kunnen betrokken worden in het coachingstraject maar alleen als jij zelf aangeeft dat dit belangrijk is. De coach zal nooit zonder dat met jou te bespreken contact opnemen met je ouders, school, etc. Deze vorm van coaching kan alleen worden ingezet als de jongere zelf gemotiveerd is om naar de coach te gaan. Coaching voor jongeren is geen therapie.


Hoe?

Tijdens de kennismakingssessie kijken we naar de vragen die leven en welke doelen je wilt behalen. De vervolgsessies zijn er om te kijken welke vorderingen er al zijn gemaakt en welke punten nog aandacht nodig hebben. Wanneer je zelf vindt dat alle doelen bereikt zijn kunnen we het traject afsluiten. Het is moeilijk aan te geven hoeveel sessies nodig zijn, het gemiddelde ligt ongeveer tussen de 4 a 6 sessies.


Direct contact opnemen...

contact

Natasja Hallema
Adres: Veldweg 29,
1359JZ Almere

Mobiel:+31 634 713 300
E-mail: nhallema@xs4all.nl
Twitter: @natasjahallema